Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Informacje ogólne

  Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

  W dlaszej części tekstu znajdą Państwo informacje dotyczące:

   
   
   

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej.

  Skargi i wnioski do Izby Celnej w Białej Podlaskiej można składać na kilka sposobów:

  • wnieść na piśmie, przesyłając na adres: Izba Celna w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 21 21-500 Biała Podlaska,
  • złożyć osobiście w kancelarii Izby Celnej w godz. 7.30 – 15.30,
  • przesłać faksem na numer 83 342 76 73,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ic.bialapodlaska@bpd.mofnet.gov.pl,
  • przesłać z wykorzystaniem  Elektronicznej Skrzynki Podawczej za pośrednictwem serwisu Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej znajdującego się pod adresm: http://epuap.gov.pl. Aby móc skorzystać z zasobów tego serwisu, należy założyć w nim konto. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu elektronicznego (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.

  Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania, w poniedziałki 9.00 – 17.00, wtorki, środy, czwartki i piątki 7.30 – 15.30.

  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod numerem telefonu 83 344 98 33.

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Celnym w Białej Podlaskiej.


  Skargi i wnioski do Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej można składać na kilka sposobów:

  • wnieść na piśmie, przesyłając na adres: Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 23 21-500 Biała Podlaska,
  • złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Celnego w godz. 7.15 – 15.15,
  • przesłać faksem na numer 83 342 76 79,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: uc.bialapodlaska@bpd.mofnet.gov.pl,
  • przesłać z wykorzystaniem  Elektronicznej Skrzynki Podawczej za pośrednictwem serwisu Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej znajdującego się pod adresm: http://epuap.gov.pl. Aby móc skorzystać z zasobów tego serwisu, należy założyć w nim konto. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu elektronicznego (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP..

  Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania, w poniedziałki 9.00 – 17.00, wtorki, środy, czwartki i piątki 7.15 – 15.15.

  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod numerem telefonu 83 342 75 32.

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Celnym w Lublinie.


  Skargi i wnioski do Urzędu Celnego w Lublinie można składać na kilka sposobów:

  • wnieść na piśmie, przesyłając na adres: Urzędu Celnego w Lublinie, ul. Energetyków 20-22 20-468 Lublin,
  • złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Celnego w godz. 7.30 – 15.30,
  • przesłać faksem na numer 81 744 07 82,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: uc.lublin@bpd.mofnet.gov.pl,
  • przesłać z wykorzystaniem  Elektronicznej Skrzynki Podawczej za pośrednictwem serwisu Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej znajdującego się pod adresm: http://epuap.gov.pl. Aby móc skorzystać z zasobów tego serwisu, należy założyć w nim konto. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP..

  Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania, w poniedziałki 9.00 – 17.00, wtorki, środy, czwartki i piątki 7.30 – 15.30.

  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod numerem 81 748 42 30

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Celnym w Zamościu.

  Skargi i wnioski do Urzędu Celnego w Zamościu można składać na kilka sposobów:

  • wnieść na piśmie, przesyłając na adres: Urzędu Celnego w Zamościu, ul. Strefowa 5, 22-400 Zamość,
  • złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Celnego w godz. 7.30 – 15.30,
  • przesłać faksem na numer 81 748 43 86,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: uc.zamosc@bpd.mofnet.gov.pl,
  • przesłać z wykorzystaniem  Elektronicznej Skrzynki Podawczej za pośrednictwem serwisu Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej znajdującego się pod adresm: http://epuap.gov.pl. Aby móc skorzystać z zasobów tego serwisu, należy założyć w nim konto. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP..

  Naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu spotkania, w poniedziałki 9.00 – 17.00, wtorki, środy, czwartki i piątki 7.30 – 15.30.

  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod numerem telefonu 81 748 43 87.

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Ministerstwie Finansów

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.04.2015 Data publikacji: 28.04.2015 11:26 Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2015 12:25
  Autor: Iwona Kurowska Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Marcin Czajka
  Rejestr zmian