Informacja na temat sposobu obsługi osób niepełnosprawnych

  Informacja na temat sposobu obsługi osób niepełnosprawnych

  Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. nr 209 poz. 1243 z późn. zm.), Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

  1. korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  2. usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
   • korzystanie z poczty elektronicznej,
   • przesyłanie faksów,
   • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji
  3. świadczenia w postaci usług tłumacza:
  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Izba Celna w Białej Podlaskiej

  Osoba uprawniona deklarująca potrzebę skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej proszona jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres ic.bialapodlaska@bpd.mofnet.gov.pl, bądź telefonicznie do naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego Izby Celnej w Białej Podlaskiej pod numerem telefonu 83 342 75 86.

  Po dokonaniu zgłoszenia Izba Celna w Białej Podlaskiej zapewnieni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

  Również w podległych Urzędach Celnych w Białej Podlaskiej, Lublinie i Zamościu istnieje możliwość załatwienia sprawy przy pomocy języka migowego (SJM).

  Urząd Celny w Białej Podlaskiej

  Osoba uprawniona deklarująca potrzebę skorzystania z pomocy pracownika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej posługującego się językiem migowym proszona jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: uc.bialapodlaska@bpd.mofnet.gov.pl, bądź telefonicznie do kierownika Referatu Ogólnego Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej pod numerem telefonu  83 342 75 58.

  Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Celny w Białej Podlaskiej zapewnieni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

  W sprawach nagłych obsługę osób komunikujących się nieaudytywnie prowadzi Referat Ogólny  Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 23, 21-500 Biała Podlaska.

  Urząd Celny w Lublinie

  Osoba uprawniona deklarująca potrzebę skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w Urzędzie Celnym w Lublinie proszona jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: uc.lublin@bpd.mofnet.gov.pl, bądź telefonicznie do kierownika Referatu Ogólnego Urzędu Celnego w Lublinie pod numerem telefonu 81 748 42 01.

  Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Celny w Lublinie zapewnieni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

  W sprawach nagłych obsługę osób komunikujących się nieaudytywnie prowadzi Referat Ogólny  Urzędu Celnego w Lublinie, ul. Energetyków 20-22, 20-468 Lublin.

  Urząd Celny w Zamościu

  Osoba uprawniona deklarująca potrzebę skorzystania z pomocy pracownika Urzędu Celnego w Zamościu posługującego się językiem migowym proszona jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: uc.zamosc@bpd.mofnet.gov.pl, bądź telefonicznie do kierownika Referatu Ogólnego Urzędu Celnego w Zamościu pod numerem telefonu 84 696 60 00.

  Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Celny w Zamościu zapewnieni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

  W sprawach nagłych obsługę osób komunikujących się nieaudytywnie prowadzi Referat Ogólny  Urzędu Celnego w Zamościu, ul. Strefowa 5, 22-400 Zamość.

  Powiązane linki

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.05.2015 Data publikacji: 26.05.2015 10:45 Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2016 09:37
  Autor: Iwona Kurowska Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Marcin Czajka
  Rejestr zmian