Zadanie centralne "Intrastat". Przycisk przekierowujący do strony internetowej Izby Celnej w Szczecinie. Link otwiera nowe okno w innym serwisie.Zadanie centralne "Udostępnianie danych". Przekierowanie do strony Izby Celnej w Warszawie. Link otwiera nowe okno w innym serwisie. Zadanie centralne "Centrum Informacji Służby Celnej". Przycisk przekierowujący do strony internetowej Izby Celnej w Katowicach. Link otwiera nowe okno w innym serwisie.

Zadanie centralne "Wiążąca informacja taryfowa". Przycisk przekierowujący do strony internetowej Izby Celnej w Warszawie. Link otwiera nowe okno w innym serwisie. Zadanie centralne "Wiążąca informacja o pochodzeniu". Przycisk przekierowujący do strony internetowej Izby Celnej w Warszawie. Link otwiera nowe okno w innym serwisie. Zadanie centralne "Help desk". Przycisk przekierowujący do strony internetowej Izby Celnej w Katowicach. Link otwiera nowe okno w innym serwisie.

Zadanie centralne "Wiążąca informacja akcyzowa". Przycisk przekierowujący do strony internetowej Izby Celnej we Wrocławiu. Link otwiera nowe okno w innym serwisie. Zadanie centralne "Międzynarodowa pomoc administracyjna". Przekierowanie do strony internetowej Izby Celnej we Wrocławiu. Link otwiera nowe okno w innym serwisie. Zadanie centralne "Wydawanie pozwoleń TIR". Przycisk przekierowujący do strony internetowej Izby Celnej w Warszawie. Link otwiera nowe okno w innym serwisie.

Zadanie centralne "Decyzje w sprawie ochrony praw własności intelektualnej". Przycisk przekierowujący do strony Izby Celnej w Warszawie. Link otwiera nowe okno w innym serwisie. Zadanie centralne "Wpis na listę agentów celnych". Przycisk przekierowujący do strony internetowej Izby Celnej w Warszawie. Link otwiera nowe okno w innym serwisie. Zadanie centralne "e-Załączniki". Przycisk przekierowujący do podstrony w tym serwisie.

Zadanie centralne "Centrum Rozliczeń Służby Celnej". Link otwiera nowe okno w innym serwisie.Zadanie centralne "Centrum organu wierzyciela". Przekierowanie do strony Izby Celnej w Szczecinie. Link otwiera nowe okno w innym serwisie..