Zasady udzielania informacji publicznej

  Zasady udzielania informacji publicznej

  Informacje publiczne będące w posiadaniu Izby Celnej w Białej Podlaskiej, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane są na wniosek na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ).
   
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacji udziela się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
   
  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.04.2015 Data publikacji: 28.04.2015 11:11 Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2015 09:24
  Autor: Iwona Kurowska Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Marcin Czajka
  Rejestr zmian