Numery kont bankowych

  Numery kont bankowych

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Izby Celnej w Krakowie:

  • opłata paliwowa

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych -
  konta Izby Celnej w Białej Podlaskiej

   

  Numery rachunków bankowych jednostki budżetowej oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych, m. in.: należności cywilno-prawnych, egzekucji, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji.

  • zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym (§19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Dz. U. z 2015 r. poz. 1542).

  40 1010 1339 0094 3622 3000 0000  NBP O/O w Lublinie

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 40 1010 1339 0094 3622 3000 0000 

  • opłaty pobierane od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,
  • darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych,
  • wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy: socjalnego i mieszkaniowego,
  • przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych, służących działalności socjalnej w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych

  10 1010 1339 0094 3618 9110 0000  NBP O/O w Lublinie

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 10 1010 1339 0094 3618 9110 0000 

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • wadia,
  • kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji

  76 1010 1339 0094 3613 9120 0000  NBP O/O w Lublinie

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 76 1010 1339 0094 3613 9120 0000 

  • Opłata skarbowa
   w sprawach należących do właściwości Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej – Prezydent Miasta Biała Podlaska

  63 1500 1331 1213 3001 4906 0000 Bank Zachodni WBK

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 63 1500 1331 1213 3001 4906 0000

  • Opłata skarbowa
   w sprawach należących do właściwości Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie – Prezydent Miasta Lublin

  95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 Bank PEKAO S.A.

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

  • Opłata skarbowa
   w sprawach należących do właściwości Naczelnika Urzędu Celnego w Zamościu – Prezydent Miasta Zamość

  56 1020 5356 0000 1602 0007 6877 Bank PKO BP

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • egzekucja,
  • dochody dotyczące funkcjonowania Izby Celnej w Białej Podlaskiej ,
  • opłaty za wydanie kserokopii/wydruków,
  • należności cywilnoprawnych

  87 1010 1339 0094 3622 3100 0000 NBP O/O w Lublinie

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 87 1010 1339 0094 3622 3100 0000 

  Dowód dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do składanych w urzędzie dokumentów. Wysokość opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282) natomiast sposób jej dokumentowania rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U nr 187, poz. 1330).

   

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Informacje o rachunkach bankowych dla poszczególnych izb celnych są dostępne na ich stronach internetowych (linki u dołu stronu).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.04.2015 Data publikacji: 24.04.2015 10:45 Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2016 10:58
  Autor: Hanna Bajkowska-Nowak Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Marcin Czajka
  Rejestr zmian