Rejestry i archiwa Izby Celnej w Białej Podlaskiej

  Rejestry i archiwa Izby Celnej w Białej Podlaskiej

  Rejestry

   
  W Izbie Celnej w Białej Podlaskiej prowadzi się rejestry, księgi i inne dokumenty ewidencyjne określone w zarządzeniu nr 23 Ministra Finansów w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli z dnia 5 czerwca 2012 r. (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 26 z późn. zm.).
   

  Archiwum

   
  Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 673 z póź. zm.), zarządzenia nr 65 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach i urzędach celnych oraz  zarządzenie nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych:
  • w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej znajduje się archiwum zakładowe, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Państwowe w Lublinie O/Radzyń Podlaski.
  • w urzędach celnych w Białej Podlaskiej, Lublinie i Zamościu znajdują się składnice akt, nad którymi nadzór sprawuje archiwum zakładowe Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz Archiwum Państwowe w Lublinie O/Radzyń Podlaski.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.04.2015 Data publikacji: 24.04.2015 10:18 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2015 12:00
  Autor: Iwona Kurowska Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Marcin Czajka
  Rejestr zmian