«Powrót

Kolejne auto zatrzymane na granicy trafiło do placówki szkolnej w naszym regionie.

Kolejne auto zatrzymane na granicy trafiło do placówki szkolnej w naszym regionie.

Kolejne auto zatrzymane na granicy trafiło do placówki szkolnej w naszym regionie.

Moment podpisania dokumentów przekazania samochodu.
Gotowy do transportu fiat siena przekazany szkole we Włodawie.

Izba Celna w Białej Podlaskiej przekazała uczniom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie fiata sienę. Auto posłuży przyszłym mechanikom do praktycznej nauki zawodu.

Oficjalne przekazanie tej niecodziennej pomocy dydaktycznej miało miejsce w czwartek (09.02.) w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej. Wcześniej auto zostało zajęte na drogowym przejściu granicznym w Terespolu jako dowód rzeczowy w sprawie o przemyt. Teraz będzie służyło jako materiał szkoleniowy do praktycznej nauki mechaniki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Włodawska placówka kształci w kierunku technik pojazdów samochodowych.

Przekazanie pojazdu było możliwe po dopełnieniu odpowiednich procedur. O dalszym losie wszystkich zatrzymywanych przez Służbę Celną towarów rozstrzygają sądy. Tak było i tym razem. Właściwy sąd rejonowy zdecydował o przepadku samochodu na rzecz skarbu państwa, co otworzyło drogę do jego darowania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 i II L. O. we Włodawie.

Fiat siena jest już szóstym autem przekazanym przez celników na cele dydaktyczne. W ubiegłym roku pięć takich pojazdów trafiło do szkół w Tomaszowie Lubelskim i Białej Podlaskiej.

Dokumenty przekazania pojazdu podpisali zastępca dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej insp. Piotr Gajek oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 we Włodawie Eugeniusz Omelczuk.

***

W 2016 r. funkcjonariusze Służby Celnej z woj. lubelskiego zarekwirowali 272 pojazdy wykorzystywane do przemytu.

Z reguły zatrzymywane samochody, po orzeczeniu przez sąd przepadku na rzecz skarbu państwa, są przeznaczane do sprzedaży. W 2016 r. Izba Celna w Białej Podlaskiej sprzedała 156 samochodów za kwotę blisko pół mln zł.

Zatrzymane przez Służbę Celną ruchomości, nienadające się do obrotu handlowego a przedstawiające wartość użytkową, mogą zostać też nieodpłatnie przekazanie instytucjom takim jak: jednostki pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły wyższe, instytuty badawcze lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, o ile wykorzystywane zostaną przy realizacji ich zadań statutowych, jak również nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej.

Wśród przekazywanych nieodpłatnie przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej towarów jest też m.in. odzież darowana ośrodkom pomocy społecznej oraz przedmioty o charakterze muzealnym/zabytkowym. W maju 2016 r. do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej Służba Celna przekazała 18 ikon i 1 obraz - pochodzące z XIX i pierwszej połowy XX w.