«Powrót

Lubelska Służba Celna podsumowała 2016 r.

Lubelska Służba Celna podsumowała 2016 r.

Lubelska Służba Celna podsumowała 2016 r.

25 tys. paczek papierosów zatrzymanych na przejściu granicznym w Terespolu.
Fragment rafy koralowej zatrzymanej w Zosinie
Dzień Dziecka ze Służbą Celną.
Medale zatrzymane na granicy w Dorohusku.
Farmaceutyki zatrzymane w Hrebennem.
Niszczenie nielegalnego alkoholu.
Papierosy w przerobionych zbiornikach na gaz.
Przekazanie ikon do Muzeum Południowego Podlasia.
Przekazanie samochodów dla szkoły w Białej Podlaskiej.
Raki zatrzymane na granicy w Dorohusku.
Papierosy w podłodze ciężarówki.
Studenci UMCS z wizytą w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej.

Wzrost ruchu granicznego, przemyt milionów sztuk towarów niebezpiecznych i nielegalnych, w tym papierosów, walka z szarą strefą na rynku gier hazardowych – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stanęła Służba Celna w województwie lubelskim w 2016 r. Ubiegły rok to także rok kolejnych inwestycji na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, efektywnej współpracy międzynarodowej i wprowadzania nowych ułatwień dla przekraczających granicę. W 2016 r. lubelscy celnicy mieli swój udział w pozyskaniu dla budżetu państwa 3,1 mld zł, co średnio dziennie daje 8,5 mln zł.

Ruch graniczny

W 2016 r. granicę w województwie lubelskim przekroczyło 14,6 mln osób (+6%). Celnicy odprawili też 4,46 mln pojazdów osobowych (+2,4%), 876,4 tys. ciężarówek (+8,7%)  i 108,2 tys. autokarów (+26%) oraz 23,4 tys. pociągów (+9,3%).

We wszystkich kategoriach pojazdów nastąpił wzrost ruchu. Największy dotyczy autokarów i wyniósł aż 26 procent w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.Z pewnością miało to związek m.in. z odbywającymi się w Polsce w lipcu 2016 r. Światowymi Dniami Młodzieży. Ruch samochodów osobowych wzrósł o nieco ponad 2 procent, a ciężarówek o 8,7 procent. Tym samym został przełamany trend spadkowy dotyczący liczby samochodów ciężarowych przekraczających nasze przejścia graniczne, który utrzymywał się od dłuższego czasu. W 2016 r. na granicy w województwie lubelskim o 9,3 procent wzrósł też poziom ruchu kolejowego.

Walka z przestępczością

Niezmiennie od lat lubelscy celnicy zajmują czołowe miejsce w Polsce jeżeli chodzi o zwalczanie przestępczości papierosowej. W 2016 r. funkcjonariusze celni z woj. lubelskiego zatrzymali 9,1 mln paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o wartości rynkowej 128,9 mln zł. To aż o 42 procent więcej niż w 2015 r. Warte podkreślenia jest, że w związku ze zmianą tendencji w przemycie znaczące ilości papierosów celnicy zatrzymywali w ubiegłym roku na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu. Od stycznia do grudnia 2016 r. celnicy ujawnili tam czterokrotnie więcej papierosów niż przed rokiem. Łączna liczba papierosów zajętych w 2016 r. na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu i w Oddziale Celnym w Małaszewiczach wyniosła blisko 1,5 miliona paczek, co stanowi 1/6 wszystkich papierosów ujawnionych w 2016 r. przez funkcjonariuszy celnych z woj. lubelskiego.

Dla porównania - gdyby papierosy, które zatrzymali funkcjonariusze lubelskiej Służby Celnej zostały wyprodukowane i sprzedane legalnie w Polsce do krajowego budżetu trafiłoby ok. 95 mln zł z należnych podatków.

W 2016 r. funkcjonariusze Służby Celnej skonfiskowali też m.in.:

 • 20,9 tys. litrów alkoholu (+14%);
 • 48 tys. szt. towarów zatrzymanych z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej (z wyłączeniem wyrobów tytoniowych). W tej kategorii dominowały: odzież, akcesoria odzieżowe i elementy odzieży. Wśród innych towarów wymienić można też sprzęt elektroniczny, produkty do pielęgnacji ciała, palety, środki ochrony roślin;
 • 2 tony bursztynu, w tym jednorazowe ujawnienie blisko 1,5 tony na przejściu granicznym w Dorohusku. Obserwowana jest znacząca tendencja wzrostowa: w 2013 r. lubelscy celnicy zajęli 75 kg tej kopaliny, w 2014 r. – 170 kg, w 2015 r. – 875 kg. Bursztyn zatrzymywany jest przede wszystkim na przejściach granicznych z Ukrainą;
 • 272 pojazdy wykorzystywane do przemytu;
 • okazy roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, w tym również okazy CITES - m.in. 170 kg fragmentów żywej rafy koralowej, blisko 1010 szt. pijawek lekarskich, a także prawie pół setki raków z gatunku raka błotnego (stawowego);
 • na granicy celnicy zatrzymywali również nielegalne leki, sterydy, środki ochrony roślin, przedmioty o charakterze muzealnym i zabytkowym (ikony, monety, medale, biała broń) i in.

Jednym z zadań Służby Celnej jest też nadzór i kontrola rynku gier hazardowych. W 2016 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonariusze Służby Celnej przeprowadzili ponad 700 kontroli w tym zakresie. 95 % z nich zakończyło się zatrzymaniem automatów. Celnicy zajęli blisko 1500 urządzeń, które działały niezgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych.

Wszystkie zatrzymywane przez Służbę Celną towary, po orzeczeniu przez sąd ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa, podlegają procedurze mającej na celu uregulowanie ich sytuacji. Towary, których dopuszczenie do obrotu z różnych przyczyn nie jest możliwe (np. stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia obywateli) są niszczone. Pozostałe towary są sprzedawane, a uzyskany ze sprzedaży dochód trafia do kasy państwa. Część towarów jest też nieodpłatnie przekazywana uprawnionym podmiotom, do wykorzystania zgodnie z celami statutowymi tych jednostek. Dzieje się tak np. w odniesieniu do zatrzymywanych przedmiotów zabytkowych.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. Izba Celna w Białej Podlaskiej zniszczyła pochodzące z przemytu towary nielegalne/niebezpieczne, w tym m.in.:

 • 8,3 mln paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy o wartości rynkowej ponad 100 mln zł,
 • blisko 840 kg tytoniu,
 • 24,3 tys. litrów alkoholu,
 • 38,6 tys. szt. farmaceutyków,
 • 2 tys. szt. kosmetyków,
 • 4,4 tys. kg środków ochrony roślin.

Izba Celna w Białej Podlaskiej sprzedała też zarekwirowane towary, odprowadzając z tego tytułu do budżetu państwa blisko 1,7 mln zł, w tym m.in.:

 • 724 kg bursztynu za kwotę 1,15 mln zł,
 • 156 pojazdów samochodowych za kwotę blisko pół mln zł, które zajęto w związku z ich wykorzystywaniem do przemytu,
 • blisko 6,5 tony złomu za kwotę 34 tys. zł, w tym zbiorników paliwa, butli na gaz, tłumików wykorzystywanych do przemytu papierosów.

Mandaty i sprawy karne skarbowe


W związku z popełnionymi przestępstwami i wykroczeniami dotyczącymi m.in. przemytu, nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi na terenie kraju oraz nielegalnego hazardu - w 2016 r. łączna liczba wszczętych spraw karnych skarbowych i wystawionych mandatów wyniosła 57,4 tys. (+40%). To oznacza, że średnio funkcjonariusze celni stwierdzali 157 przypadków łamania prawa dziennie.

Turystyka zakupowa

W 2016 r. na przejściach granicznych w województwie lubelskim zarejestrowano około 1,9 mln krajowych dokumentów Tax Free na kwotę 2,21 mld zł. Tym samym liczba zarejestrowanych dokumentów osiągnęła poziom zbliżony do poziomu z roku 2015. O 11 procent wyższa niż przed rokiem była natomiast wartość towarów wywiezionych przez podróżnych.

Wpływ na ten wynik mają przede wszystkim zakupy dokonywane przez obywateli Ukrainy. Na przejściach granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim zarejestrowano w podanym okresie 1,4 mln dokumentów Tax Free na kwotę 1,79 mld zł. Z kolei na przejściach granicznych z Białorusią zarejestrowano 483,6 tys. dokumentów na kwotę 423,2 mln zł.

Wpływy przekazane do budżetu państwa

W 2016 r. Izba Celnej w Białej Podlaskiej miała swój udział w pozyskaniu dla budżetu państwa 3,1 mld zł. To kwoty wynikające ze zgłoszeń celnych i deklaracji podatkowych, a także kar nałożonych na osoby naruszające prawo. Największa część tej kwoty pochodziła z tytułu podatku akcyzowego – ok. 2,1  mld zł. W dalszej kolejności znalazły się dochody z podatku VAT – 840,4 mln zł, cła – 105,5 mln zł, podatku od gier – 9,5 mln zł oraz pozostałe dochody (w tym z nałożonych kar czy sprzedaży zajętych towarów) – 37,6 mln zł.

Ocena Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli na podstawie przeprowadzonej kontroli uznała, że Izba Celna w Białej Podlaskiej w kontrolowanym okresie, tj. między 1 stycznia 2015 r. a 30 czerwca 2016 r., rzetelnie realizowała zadania w zakresie ograniczania szarej strefy w gospodarce wyznaczone przez Szefa Służby Celnej.

Wybrane ujawnienia dokonane przez funkcjonariuszy Służby Celnej z woj. lubelskiego w 2016 r.:

 • Styczeń 2016 – Przemyt 55 tys. paczek papierosów wartych ponad 700 tys. zł udaremnili funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej z kolejowego przejścia granicznego w Terespolu. Papierosy ukryte były w jadącym z Białorusi ładunku drewna.
 • Luty 2016 - Niemal 25 tys. sztuk akcesoriów odzieżowych i około 1 tys. sztuk odzieży oraz obuwia z bezprawnie użytym logo znanych sportowych marek zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z Tomaszowa Lubelskiego. Towar jechał z Niemiec do odbiorcy na Ukrainie.
 • Luty 2016 - Celnicy z przejścia granicznego w Dorohusku znaleźli w przewożonej przez granicę płycie nagrobkowej 1,7 tys. paczek papierosów. Sprawca przemytu - obywatel Ukrainy - twierdził, że płyta ma ozdobić grób jego przodka, który zginął podczas wojny.
 • Luty 2016 - Funkcjonariusze celni z Dorohuska zajęli ponad 3 tysiące „jednorublówek" z okresu ZSRR. Kolekcję monet przewoził podróżujący autokarem z Ukrainy obywatel Łotwy. Mężczyzna kupił kolekcję na jednym z ukraińskich bazarów i przewoził przez granicę bez zgłoszenia do kontroli celnej.
 • Luty 2016 - Przemyt 60 tys. paczek papierosów o wartości sięgającej 800 tys. zł zatrzymali na granicy w Terespolu funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej. Papierosy ukryte były w jednym z kontenerów jadącego z Białorusi pociągu towarowego.
 • Marzec 2016 - Rekordową ilość bursztynu - blisko 1,5 tony - zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Jantar ukryty był w polskiej ciężarówce, pod workami z legalnym towarem. W zdecydowanej większości były to nieobrobione kamienie - od drobnych, po bryły wielkości strusiego jaja. Tak dużej nielegalnej przesyłki bursztynu na polskiej granicy jeszcze nie było. Według szacunków wartość przechwyconego przez celników jantaru może sięgać nawet 24 mln zł.
 • Marzec 2016 - Ogromny nielegalny transport na Ukrainę żywej rafy koralowej udaremnili funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej z Zosina. Ważącą ponad 170 kilogramów rafę próbowali wywieźć z Polski dwaj obywatele Ukrainy. Aby ocalić żyjące w żywej skale rośliny i zwierzęta potrzebne było przetransportowanie jej do Akwarium Gdyńskiego. To jedno z większych wykryć tego typu towaru na terenie Polski.
 • Marzec 2016 - Przemyt ponad 236 tys. paczek papierosów wartych 3 mln zł udaremnili funkcjonariusze Służby Celnej na terenie kolejowego terminala przeładunkowego w Małaszewiczach. Transport papierosów funkcjonariusze zatrzymali podczas kontroli jadącego z Białorusi pociągu towarowego. Nielegalny towar ukryty były w jednym z kontenerów.
 • Marzec 2016 - wypchaną wydrę zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej  na przejściu granicznym w Dorohusku. Okaz figurujący na liście gatunków zagrożonych wyginięciem,  chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES), bez odpowiednich dokumentów przewoził podróżny podający się za pracownika naukowego z Ukrainy.
 • Kwiecień 2016 -  celnicy z Koroszczyna znaleźli w workach z węglem drzewnym aż 54 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Przesyłka jechała w białoruskiej ciężarówce. Chcąc wydobyć nielegalny towar  funkcjonariusze przez wiele godzin otwierali i sprawdzali worek po worku. Wartość rynkowa zakamuflowanych w węglu papierosów przekracza 700 tys. zł.
 • Kwiecień 2016 - Przemyt ponad 70 pamiątkowych odznak i medali udaremnili celnicy na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku. Wszystkie przedmioty pochodziły z okresu Związku Radzieckiego, były wśród nich również sowieckie odznaczenia z czasów II wojny światowej. Wartość kolekcji funkcjonariusze oszacowali na 15 tys. zł.
 • Kwiecień 2016 - Ponad 55 kg bursztynu celnicy z przejścia granicznego w Dołhobyczowie wyjęli z akumulatorów zasilanego elektrycznie citroena. Ukraiński właściciel auta tak przerobił zasilające pojazd akumulatory, by można było ukryć w nich worki z jantarem. Wartość rynkowa tej bursztynowej kontrabandy to ponad 100 tys. zł.  
 • Maj 2016 - Z szablą paradną, bagnetem oraz trzema kordzikami oddziałów szturmowych i lotnictwa III Rzeszy chciał wjechać do Polski kierowca ukraińskiej ciężarówki. Broń, która w czasach II wojny światowej stanowiła elementy umundurowania reprezentacyjnego niemieckich żołnierzy, mężczyzna miał dostarczyć do Niemiec. Przemyt udaremnili funkcjonariusze celni z Dorohuska.  
 • Maj 2016 - Celnicy zajęli kurtkę i dwie pary butów ze skór węży objętych międzynarodową ochroną (CITES). Kurtkę z węży dusicieli bez odpowiedniego zezwolenia przewoził obywatel Rosji, przekraczający przejście graniczne z Białorusią w Terespolu. Buty należały natomiast do obywatela Ukrainy podróżującego przez przejście graniczne w Dorohusku.
 • Czerwiec 2016 - Blisko 2,5 tys. plecaków opatrzonych logo znanych producentów zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z Chełma.  Przesyłka przypłynęła do Polski w kontenerze z Chin i ostatecznie miała trafić na Ukrainę. Plecaki, pochodzące rzekomo od różnych producentów, wykonane były według jednego wzoru, a zamiast właściwych oznaczeń miały prymitywne metki w języku chińskim.
 • Czerwiec 2016 - Wart ponad sto tysięcy złotych sprzęt elektroniczny zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Hrebennem. Elektronikę - 14 kamer cyfrowych i 337 akumulatorów do różnych sprzętów elektronicznych - usiłował przewieźć w bagażu podręcznym ukraiński podróżny.  
 • Lipiec 2016 - Gigantyczny przemyt 367 tys. paczek papierosów wartych blisko pięć milionów złotych udaremnili funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej z kolejowego przejścia granicznego w Terespolu. To największa jednorazowa przesyłka w Polsce jeśli chodzi o przemyt w pociągach towarowych.
 • Lipiec 2016 – Przemyt 135 tys. paczek papierosów w autobusie z Ukrainy udaremnili funkcjonariusze Służby Celnej z przejścia granicznego w Hrebennem. Papierosy były dosłownie wszędzie, m.in. w siedzeniach, kołach i silniku. To jak dotąd największa zatrzymana przez Służbę Celną w Polsce próba przemytu papierosów z wykorzystaniem autokaru. Wartość przechwyconych papierosów sięga 2 mln zł.
 • Lipiec 2016 - Spreparowanego myszołowa zwyczajnego – gatunku  podlegającego ochronie na mocy Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) – zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z przejścia granicznego w Hrebennem. Okaz bez odpowiednich zezwoleń przewoził na tylnym siedzeniu swojego auta obywatel Łotwy.
 • Lipiec 2016 - 2 tys. tabletek i ampułek zawierających substancje anaboliczne zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z Dorohuska. Farmaceutyki przemycał 38-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna twierdził, że specyfiki kupił na bazarze w Kowlu i wiózł je do Polski na własny użytek.
 • Sierpień 2016 - przemyt dwóch ikon udaremnili funkcjonariusze Służby Celnej z Hrebennego. Malowidła przedstawiające wizerunek Matki Boskiej, w tym jedno w srebrnej koszulce, przewoził pasażer ukraińskiego autokaru. Obrazy powstały prawdopodobnie na przełomie XIX/XX wieku i wstępnie wycenione zostały na 4 tys. zł. Ostatecznie jednak ich wartość, w tym też wartość historyczną, oceni rzeczoznawca.
 • Sierpień 2016 - Siedemset drewnianych palet oznaczonych chronionym znakiem towarowym zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z Hrebennego. Celnicy rozpoznali podróbki m.in. po niedbałym wykonaniu, braku specjalnych licencjonowanych gwoździ oraz umieszonych na paletach oznaczeniach – innych niż stosowane przez licencjonowanego producenta. Podrabiany towar jechał do odbiorcy w Holandii.
 • Wrzesień 2016 - Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej rozbili dziuplę z kradzionymi maszynami rolniczymi w powiecie łukowskim i zatrzymali kradzioną lawetę w Terespolu. Wspólne działania odbywały się w ramach ogólnoeuropejskiej akcji „CARS". Za koordynację i przebieg działań na szczeblu krajowym odpowiadał Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Szacunkowa wartość zatrzymanych podczas akcji pojazdów przekracza 630 tys. zł. Akcja pod kryptonimem „CARS" skierowana była przeciwko transgranicznej przestępczości związanej z handlem pojazdami i częściami pojazdów pochodzącymi z kradzieży. W operacji „CARS" uczestniczyli przedstawiciele organów ścigania z 27 państw europejskich.
 • Wrzesień 2016 - niemal 300 tys. paczek papierosów zatrzymali funkcjonariusze celni na terenie terminala odpraw celnych w Koroszczynie. Tytoniowa kontrabanda ukryta była w białoruskiej ciężarówce, w zgłoszonym do odprawy legalnym towarze. Wartość rynkowa przemytu przekracza 4 mln zł.
 • Wrzesień 2016 - ponad 70 kg bursztynu usiłował nielegalnie wprowadzić na polski rynek obywatel Ukrainy. Mężczyznę w miejscowości Srebrzyszcze do kontroli zatrzymali celnicy z komórki dozoru lubelskiego urzędu celnego. Worki z bursztynowymi kamieniami ustawione były w części ładunkowej należącego do mężczyzny dostawczego mercedesa. Celnicy znaleźli też specjalnie skonstruowaną skrytkę w podłodze pojazdu, w której prawdopodobnie wcześniej schowany był jantar. Mundurowi znaleźli tam śladowe ilości tej kopalnej żywicy.
 • Październik 2016 - Olbrzymi przemyt 356 tys. paczek papierosów o wartości rynkowej ponad 4,7 mln zł udaremnili funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej w Terespolu. Papierosy ukryte były w jednym z wagonów jadącego z Białorusi pociągu towarowego – w specjalnie skonstruowanej skrytce pod warstwą węgla. To jeden z większych przemytów udaremnionych w 2016 r. na wschodnim odcinku granicy Unii Europejskiej.
 • Październik 2016 r. - Celnicy z Białej Podlaskiej zabezpieczyli 330 litrów odkażanego alkoholu. Plastikowe butelki z podejrzanym alkoholem funkcjonariusze ujawnili w dostawczym aucie poruszającym się po drogach powiatu bialskiego. Przeprowadzona analiza próbek alkoholu potwierdziła obecność związków świadczących o jego odkażaniu.
 • Październik 2016 r. – 1030 żywych pijawek lekarskich chronionych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) znaleźli w bagażu kierowcy ukraińskiego autobusu celnicy z przejścia granicznego w Hrebennem. Mężczyzna przewoził stworzenia w dwóch owiniętych mokrymi gazetami workach. Celnicy oddali pijawki do zamojskiego ogrodu zoologicznego.
 • Listopad 2016 - Próbę przemytu 47 żywych raków udaremnili funkcjonariusze Służby Celnej z przejścia granicznego w Dorohusku. Okazy z gatunku raka błotnego (stawowego) celnicy znaleźli w bagażniku auta na litewskich numerach rejestracyjnych, którym podróżował obywatel Ukrainy. To pierwszy taki przemyt na lubelskim odcinku granicy. Raki trafiły do ogrodu zoologicznego w Zamościu. Raki objęte są ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Ich legalny transport przez granicę mógłby nastąpić tylko pod warunkiem posiadania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 • Listopad 2016 – Niemal ćwierć tony tytoniu przechwycili policjanci z Nałęczowa wspólnie z funkcjonariuszami z Urzędu Celnego w Lublinie.  Mundurowi zatrzymali też sprzęt potrzebny do przygotowania tytoniu do sprzedaży, tj. urządzenie do cięcia oraz prowizoryczną suszarkę. Tytoń nielegalnie dystrybuował jeden z mieszkańców gminy Wąwolnica. Potencjalne straty Skarbu Państwa z tego tytułu wyliczono na ponad 100 tys. złotych.
 • Listopad 2016 - Ponad dwa tysiące sztuk nielegalnych środków medycznych zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Hrebennem. Medykamenty przewoził Polak, który wracał do kraju jednym z ukraińskich autobusów. Kupione na Ukrainie leki podróżny ukrył w bagażu.
 • Grudzień 2016 – Kontrolując przesyłki kolejowe w porcie przeładunkowym w Małaszewiczach celnicy z komórki zwalczania przestępczości z Terespola zatrzymali 55 tys. paczek papierosów wartych ponad 700 tys. zł. Przemyt ukryty był razem z legalnym towarem w jednym z kontenerów.
 • Grudzień 2016 – Blisko trzysta sztuk materiałów dentystycznych zatrzymali funkcjonariusze Służby Celnej z przejścia granicznego w Zosinie. Stosowane w stomatologii kompozyty i tworzywa do wykonywania m.in. plomb przewoził w opakowaniach po cukierkach obywatel Polski.
 • Grudzień 2016 - Funkcjonariusze celni z Dorohuska zatrzymali ponad 60 historycznych monet. Były to srebrne i miedziane numizmaty datowane w większości na okres od XVIII do początków  XX wieku.  Najstarsze pochodziły nawet z XVI  i XVII w. Kolekcję przewoził w bagażu jeden z pasażerów ukraińskiego autobusu.

Inne ciekawe wydarzenia związane ze Służbą Celną w 2016 r.:

 • W lutym kolekcja Muzeum Zamek w Łańcucie powiększyła się o kolejną ikonę przekazaną przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej. Była to ikona „Św. Marcin" o wymiarach 23x26 cm, datowana na I połowę XX w. Malowidło zajęli funkcjonariusze celni z przejścia drogowego w Terespolu, podczas jednej z rutynowych kontroli. Nie był to pierwszy dar bialskich celników dla Muzeum Zamek w Łańcucie, bo współpraca w tym zakresie trwa już od wielu lat. Tylko w 2012 i 2013 r. celnicy przekazali tej instytucji 14 pochodzących z przemytu ikon, a pod koniec grudnia 2010 r. do Łańcuta trafiło ponad 400 zabytków i przedmiotów o charakterze muzealnym zatrzymanych na granicy.
 • W połowie lutego z wizytą w Polsce przebywali przedstawiciele chińskiej administracji celnej. Goście odwiedzili Ministerstwo Finansów oraz Izby Celne w Białej Podlaskiej i w Gdyni. Celem wizyty było uzgodnienie projektu umowy o współpracy pomiędzy administracjami celnymi Polski i Chińskiej Republiki Ludowej, a także dalszy rozwój unijno-chińskiego projektu SSTL, który dotyczy bezpiecznych szlaków handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego, i usprawnienia transportu towarów pomiędzy Chinami i Unią Europejską.
 • Pod koniec maja na rzecz Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej bialska izba celna przekazała 18 ikon oraz obraz olejny przedstawiający Tadeusza Kościuszkę. To pierwsze od dziesięciu lat tak duże przekazanie dóbr kultury dla bialskiego muzeum przez Służbę Celną. Pochodzące z XIX i początku XX w., powstałe w nieznanych warsztatach rosyjskich ikony, jak też obraz olejny przedstawiający naczelnika powstania z 1794 r. przeciwko Rosji i Prusom trafiły do bialskiej placówki na mocy decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Wcześniej celnicy zatrzymali obrazy podczas próby ich przemytu przez granicę.
 • W czerwcu Izba Celna w Białej Podlaskiej po raz pierwszy przekazała na cele dydaktyczne trzy służące do przemytu auta: mazdę xedos, volkswagena passata i mercedesa-benz 230. Samochody trafiły do uczniów Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim jako pomoc dydaktyczna do nauki mechaniki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Kolejne dwa auta: rovera i forda galaxy bialska izba przekazała na potrzeby edukacyjne także w grudniu. Tym razem pojazdy otrzymali przyszli mechanicy samochodowi z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Pojazdy zostały wcześniej zajęte jako dowody rzeczowe w sprawach o przemyt papierosów na przejściach granicznych w Zosinie i Hrebennem na granicy polsko-ukraińskiej oraz w Sławatyczach na granicy z Białorusią.
 • W lipcu Służba Celna i Straż Graniczna udostępniły nową aplikację na urządzenia mobilne - „Asystent Granica". Jest to wirtualny przewodnik po drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich i pieszych przejściach granicznych, dzięki któremu podróżny może dowiedzieć się, jak będzie wyglądała jego odprawa celna i graniczna oraz jakie dokumenty są mu potrzebne do przekroczenia granicy. Aplikacja dostępna jest w polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej wersji językowej.
 • Podczas odbywających się pod koniec lipca w Polsce Światowych Dni Młodzieży pielgrzymi mieli okazję spotkać funkcjonariuszy celnych. Izba Celna w Białej Podlaskiej skierowała do Krakowa grupę funkcjonariuszy z wydziału zwalczania przestępczości, radiowóz oraz mobilne urządzenie RTG do prześwietlania pojazdów i przesyłek wielkogabarytowych. Celnicy wraz z kolegami z innych służb dbali o to, aby teren spotkań pielgrzymów z papieżem był w tych dniach najbardziej bezpiecznym miejscem w Polsce. Służba Celna jest jedyną w Polsce formacją tak doświadczoną w poszukiwaniu ukrytych ładunków. Wiedzę i doświadczenie celników w tym zakresie doceniają też inne formacje, chętnie korzystające z pomocy Służby Celnej.
 • Pod koniec sierpnia z wizytą studyjną w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej przebywała grupa przedstawicieli administracji celnej Kirgistanu. Celnicy z Kirgistanu przyjechali do Polski z inicjatywy Światowej Organizacji Celnej (WCO). Wizyta w Polsce była częścią Globalnego Programu Kontroli Kontenerów realizowanego wspólnie przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) oraz Światową Organizację Celną. Delegacji przewodniczył Shamil Berdaliew - wiceprzewodniczący Państwowej Służby Celnej Republiki Kirgistanu.
 • W 2016 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Izba Celna w Białej Podlaskiej otrzymała kolejnych 7 specjalistycznych pojazdów służbowych. Do tej pory w ramach programu bialska Izba Celna otrzymała już 29 specjalistycznych samochodów służbowych oraz 4 wideoendoskopy do przeszukiwania trudnodostępnych przestrzeni pojazdów. Funkcjonariusze uczestniczyli też w szkoleniach specjalistycznych m.in. z interpretacji obrazów RTG, taktyki interwencji, negocjacji, języków obcych czy prowadzenia pojazdów w specjalnych warunkach.
 • Pod koniec września w pobliżu przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu oddany został do użytku najnowocześniejszy w Europie skaner do prześwietlania pociągów towarowych. Jest to drugi skaner kolejowy, jakim dysponuje Służba Celna w województwie lubelskim i trzeci w Polsce. Jako jedyne urządzenie tego typu umożliwia prześwietlanie pociągów na trzech torach. Podpisanie umowy na realizację inwestycji nastąpiło we wrześniu 2014 r. Jej całościowy koszt wyniósł ponad 21 mln zł. W całości sfinansowana została przez Ministerstwo Finansów. Za całość prac, począwszy od opracowania dokumentacji projektowej, poprzez budowę niezbędnej infrastruktury, dostawę i instalację samego urządzenia, aż po przeszkolenie funkcjonariuszy celnych, odpowiedzialna była firma Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o., która została wybrana w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ostatnie testy potwierdzające działanie urządzenia zgodnie ze specyfikacją zakończyły się w grudniu 2016 r.
 • W październiku Służba Celna przeprowadziła kampanię informacyjną przestrzegającą przed nabywaniem alkoholu z niewiadomych źródeł, zwłaszcza alkoholu oferowanego do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w miejscach innych niż legalne placówki handlowe. Funkcjonariusze ostrzegali o groźnych dla zdrowia a nawet życia skutkach spożywania podrabianego alkoholu.
 • W grudniu Izba Celna w Białej Podlaskiej już po raz dziewiąty włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Dzięki funkcjonariuszom i pracownikom Służby Celnej do lokalnych sztabów akcji w Białej Podlaskiej w Lublinie i Zamościu trafiło ponad dwieście kilogramów darów żywnościowych. Celnicy z bialskiej izby wzięli również udział w XVI edycji „Szlachetnej Paczki" oraz włączyli się w pomoc dla Polaków mieszkających we Lwowie w ramach akcji organizowanej przez grupę wolontariuszy z lubartowskiej „Drużyny Marzeń".
 • W 2016 roku Służba Celna czterokrotnie przeprowadzała zintensyfikowane akcje informacyjne przypominające o obowiązującym zakazie przywozu do Unii Europejskiej żywności pochodzenia zwierzęcego. Podróżnym wręczano ulotki informujące o zakazie. W akcję włączyły się również służby graniczne Białorusi i Ukrainy. Zakaz przywozu żywności pochodzenia zwierzęcego, która nie podlega granicznej kontroli weterynaryjnej, został wprowadzony w związku z koniecznością ochrony europejskiego rynku przed chorobami dziesiątkującymi stada zwierząt hodowlanych, a przez to stanowiącymi poważne zagrożenie ekonomiczne dla rodzimych producentów żywności. Tylko w 2016 r. funkcjonariusze Służby Celnej zatrzymali na przejściach granicznych w naszym województwie 100 ton żywności – głównie kanapek zawierających wędliny.
 • Podobnie jak w latach ubiegłych również w 2016 roku, w ramach „Małej Akademii Cła i Akcyzy", funkcjonariusze Izby Celnej w Białej Podlaskiej aktywnie uczestniczyli w spotkaniach edukacyjnych organizowanych przez Służbę Celną dla dzieci i młodzieży. Zajęcia obejmowały prelekcje w szkołach, udział w dniach otwartych szkół, spotkania w ramach targów pracy i edukacji oraz lekcje organizowane w siedzibie izby celnej i podległych jednostek. Spotkania poświęcone były przedstawieniu roli i zadań Służby Celnej, kształtowaniu właściwych postaw, profilaktyce edukacyjnej w ramach przeciwdziałania patologiom (np. uzależnienia od hazardu), a także rozwijaniu zainteresowań - m.in. cykle zajęć poświęconych ochronie gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES). W sumie w 2016 r. z zajęć z celnikami skorzystało blisko 2,7 tys. osób.