«Powrót

Unijni eksperci na granicy wschodniej

Unijni eksperci na granicy wschodniej

Unijni eksperci na granicy wschodniej

Eksperci z grupy CELBET w towarzystwie funkcjonariuszy Oddziału Celnego w Dorohusku.
Eksperci z grupy CELBET w budynku kontroli szczegółowej
Eksperci z grupy CELBET w towarzystwie funkcjonariuszy celnych podczas prezentacji multimedialnej.

W dniach 22-23 lutego na przejściach granicznych w Dorohusku i Hrubieszowie gościli przedstawiciele Grupy Eksperckiej ds. wschodniej i południowo-wschodniej lądowej granicy zewnętrznej UE (CELBET).

Wschodnią granicę odwiedziły dwie przedstawicielki wchodzącej w skład projektu CELBET grupy roboczej ds. ewaluacji i pomiaru wydajności: Luminita Carasca z Rumunii oraz Ausra Paliokiene z Litwy. Celem wizyty było zapoznanie się z procesami kontroli na kolejowym przejściu granicznym w Hrubieszowie oraz drogowym przejściu granicznym w Dorohusku.

Zagraniczne ekspertki były zainteresowane specyfiką pracy na wschodniej granicy Polski, infrastrukturą, sprzętem używanym do kontroli, a także poziomem ruchu i liczbą funkcjonariuszy niezbędną do jego obsługi.

Grupa Ekspercka „CELBET" funkcjonuje od września 2016 r. Projekt realizuje polska Służba Celna wraz z 10 innymi państwami UE (Finlandią, Estonią, Litwą, Łotwą, Węgrami, Słowacją, Chorwacją, Bułgarią, Rumunią i Grecją) oraz Komisją Europejską. Celem CELBET-u jest m.in. wzmocnienie współpracy operacyjnej, wymiana wiedzy i doświadczeń, identyfikacja najlepszych praktyk oraz wypracowanie zaleceń dla zapewnienia zrównoważonego poziomu kontroli i ochrony granicy celnej UE.