«Powrót

Zastępca Szefa Służby Celnej wizytował granicę

Zastępca Szefa Służby Celnej wizytował granicę

Zastępca Szefa Służby Celnej wizytował granicę

Zastępca szefa Służby Celnej wizytuje jedno ze stanowisk pracy na przejściu granicznym.
Zastępca szefa Służby Celnej wizytuje jedno ze stanowisk pracy na przejściu granicznym.

W dniach 22-23 lutego zastępca Szefa Służby Celnej mł. insp. Piotr Walczak wizytował graniczne oddziały celne w woj. lubelskim i podkarpackim.

W środę (22.02) zastępca Szefa Służby Celnej mł. insp. Piotr Walczak, wspólnie z dyrektorem Izby Celnej w Białej Podlaskiej mł. insp. Waldemarem Chabą, odwiedził oddziały celne w Małaszewiczach, Koroszczynie, Dorohusku i Hrebennem. Dzień później gościł na granicy w woj. podkarpackim. Zastępca Szefa Służby Celnej wraz z dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu mł. insp. Jadwigą Zenowicz wizytował oddziały celne w Medyce i Korczowej.

Głównym celem roboczej wizyty było zapoznanie ze specyfiką zadań poszczególnych jednostek granicznych oraz z zapleczem logistycznym, głównie w zakresie wyposażenia przejść w sprzęt do kontroli. Prowadzono także rozmowy na temat rozwiązań zwiększających przepustowość przejść granicznych. Gościa interesowało również zabezpieczenie kadrowe poszczególnych oddziałów, a także system kontroli towarów i podróżnych, kontrole Służby Celnej w zakresie transportu drogowego, funkcjonowanie systemów informatycznych oraz wprowadzone w ostatnich latach ułatwienia na granicy. Dyskutowano też o przyszłościowych planach modernizacji drogowego przejścia granicznego w Dorohusku oraz planowanym uruchomieniu platformy autostradowej na przejściu granicznym w Korczowej.

W trakcie spotkania zastępca Szefa Służby Celnej omawiał również z funkcjonariuszami celnymi kwestie dotyczące reformy i wdrożenia KAS.

Wizytacja granicy była też okazją do przedstawienia gościowi sukcesów Służby Celnej w zakresie zwalczania przestępczości granicznej.