«Powrót

Informacja dotycząca poprawności wykazywania przez zarejestrowanego wysyłającego ubytków wyrobów akcyzowych

Informacja dotycząca poprawności wykazywania przez zarejestrowanego wysyłającego ubytków wyrobów akcyzowych

Informacja dotycząca poprawności wykazywania przez zarejestrowanego wysyłającego ubytków wyrobów akcyzowych

Podatnik posiadający status zarejestrowanego wysyłającego powinien ubytki wyrobów akcyzowych przekraczających normy dopuszczalnych ubytków, a także całkowite zniszczenie wyrobów wykazywać w oddzielnym załączniku deklaracji AKC-4/4zo zgodnym z rodzajem wyrobu akcyzowego, którego dotyczy opodatkowanie (np. w przypadku podatku akcyzowego od paliw silnikowych na formularzu AKC-4/D).

Ponadto w formularzu dotyczącym podatku akcyzowego wynikającego z prowadzenia działalności jako zarejestrowany wysyłający nie należy wypełniać części „J5. Dane o składzie podatkowym i o zarejestrowanym odbiorcy", gdyż nie dotyczą one prowadzenia działalności jako zarejestrowany wysyłający (pola: „Numer akcyzowy składu - podatnik prowadzący skład", „Numer akcyzowy składu - podatnik będący właścicielem wyrobów akcyzowych, korzystający z cudzego składu" oraz „Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy" powinny zostać puste). W formularzu j.w. powinny być wypełnione wyłącznie pola dotyczące obliczenia i rozliczenia podatku akcyzowego zawarte na przykładzie formularza AKC-4/D (w wersji 4) w części C, D i F.

Nie należy ubytków stwierdzonych przez zarejestrowanego wysyłającego wykazywać w części „E. Informacja o kwotach wpłat dziennych" pierwszego załącznika danego rodzaju, w przypadku, gdy podatnik składa więcej niż jeden załącznik danego rodzaju (np. jako prowadzący skład i zarejestrowany wysyłający), ponieważ spowoduje to zdublowanie należności.

Biorąc pod uwagę, że termin do zapłaty ubytków jest równy terminowi do złożenia deklaracji, wykazywanie podatku akcyzowego z tytułu omawianych ubytków w części C, D i F załącznika deklaracji z pominięciem wykazywania akcyzy za dzienny okres rozliczeniowy w części E, umożliwi ustalenie poprawnego terminu płatności dla tych należności tj. 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ubytek lub nastąpiło całkowite zniszczenie wyrobów.

Opisany powyżej sposób rejestracji ubytków stwierdzonych przez zarejestrowanego wysyłającego pozwoli na właściwe rozliczenie należności.