«Powrót

Poprawka do Konwencji TIR

Poprawka do Konwencji TIR

Poprawka do Konwencji TIR

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 321 z 29.11.2016, s.31 została opublikowana poprawka do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR z 1975 r.). Poprawka wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. w stosunku do wszystkich krajów – Umawiających się Stron Konwencji TIR.

Treść Poprawki dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie) w zakładce Cło/Informacje dla przedsiębiorców/Procedury celne/Procedura tranzytu/Tranzyt TIR.