«Powrót

Uwaga zmiana rachunków od 1 marca 2017 r.

Uwaga zmiana rachunków od 1 marca 2017 r.

Uwaga zmiana rachunków od 1 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 160 ust 6  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1948) od 1 marca należności i zobowiązania izby celnej oraz urzędu kontroli skarbowej stają się należnościami i zobowiązaniami izby administracji skarbowej.

W związku z powyższym Izba Celna w Białej Podlaskiej informuje, że z dniem 28.02.2017 r. zostaną zamknięte rachunki bankowe tut. Izby Celnej dotyczące dochodów, wydatków oraz sum depozytowych.

Od 1 marca 2017 r. będą  obowiązywać poniższe rachunki Izby Administracji Skarbowej w Lublinie:

 

  • zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym (§19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - Dz. U. z 2015 r. poz. 1542).

05 1010 1339 0000 2622 3000 0000

 

 

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • wadia,
  • kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów w wyniku likwidacji i egzekucji

41 1010 1339 0000 2613 9120 0000

 

 

Rodzaj wpłaty Numer konta
  • egzekucja,
  • dochody dotyczące funkcjonowania Izby Administracji Skarbowej w Lublinie ,
  • opłaty za wydanie kserokopii/wydruków,
  • należności cywilnoprawnych

52 1010 1339 0000 2622 3100 0000