«Powrót

Zaprzestanie wydawania kluczy do bezpiecznej transmisji danych

Zaprzestanie wydawania kluczy do bezpiecznej transmisji danych

Zaprzestanie wydawania kluczy do bezpiecznej transmisji danych

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie zaprzestanie wydawania „kluczy do bezpiecznej transmisji danych". Z tym dniem zostanie też zablokowana możliwość wnioskowania o wydanie takiego klucza.

Klucze już wydane mogą być użytkowane do czasu wygaśnięcia terminu ich ważności, bez możliwości przedłużenia.

Jednocześnie  informujemy, że zgodnie z art. 10b Prawa celnego dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu Służby Celnej. Certyfikat SC mogą pobrać osoby zarejestrowane w Systemie Informatycznym Służby Celnej (SISC), postępując zgodnie z Instrukcją generowania certyfikatu, udostępnioną na stronie www.puesc.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie), w zakładce Systemy Służby Celnej → PKI.