«Powrót

Zmiana w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych

Zmiana w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych

Zmiana w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych

Ministerstwo Finansów informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.16 z dnia 28.04.2016 r., w Części IV, w opisie pola 44, w pkt 2 „Załączone dokumenty, świadectwa i pozwolenia", wprowadzone zostały zmiany w zakresie numerów pozwoleń podawanych w zgłoszeniach celnych - w procedurach przywozowych, wywozowych i tranzytowych - składanych do systemów CELINA, ECS i NCTS2.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Cło/Zgłoszenia celne i INTRASTAT/Zgłoszenia celne/Wyjaśnienia (link otwiera nowe okno w innym serwisie).